SupplyChain.bg

Планиране, Снабдяване, Логистика, Складиране, Дистрибуция

С нарастващия натиск върху бизнеса да бъде все по-ефективен и печеливш, повече от всякога възниква необходимостта от оптимизация във всички възможни области. Веригата за доставки често е пренебрегван аспект в много организации, но оптимизацията й може значително да подобри представянето на фирмата чрез намаляване на разходите, увеличаване на печалбата и най-вече увеличаване на пазарния дял и добавената стойност към клиентите. С нашата помощ да намалите разходите и подобрите представянето си, можете да постигнете значителни ползи в цялата организация – сега и в бъдеще.
Ние оптимизираме вашата верига за доставки и я превръщаме в ключово конкурентно предимство. Помагаме добрата стратегия да стане реалност. Предлагаме специализирани практически обучения за служителите на веригата за доставки.

Спестяваме ви време чрез:

  • експертен подход
  • бързо решаване на проблемите
  • решения точно в целта

Спестяваме ви пари чрез:

  • намиране най-добрите решения на пазара
  • оптимизиране на работния процес
  • прилагане на най-добрите практики

Правим пари за вас чрез:

  • преговори за покупки във ваш интерес
  • постоянно търсене на подобрения
  • подпомагаме продажбите чрез силен оперативен отделCopyright © Supply Chain Ltd 2015