Записване за обученията Школи Други Обучения
  • преподаваме есенцията по темите
  • директно приложение за вашия бизнес
  • разглеждане на практически казуси
  • решения, конкретно за вас
  • резултати още на първия месец
  • прилагане на най-добрите практики
  • намиране на най-доброто решение за вас
  • постоянно търсене на подобрения
  • подпомагаме продажбите чрез силен оперативен отдел

Ние оптимизираме вашата верига за доставки и я превръщаме в ключово конкурентно предимство. Помагаме добрата стратегия да стане реалност. Предлагаме специализирани практически обучения за служителите на веригата за доставки.

С нарастващия натиск върху бизнеса да бъде все по-ефективен и печеливш, повече от всякога възниква необходимостта от оптимизация във всички възможни области. Веригата за доставки често е пренебрегван аспект в много организации, но оптимизацията й може значително да подобри представянето на фирмата чрез намаляване на разходите, увеличаване на печалбата и най-вече увеличаване на пазарния дял и добавената стойност към клиентите. С нашата помощ можете да постигнете значителни ползи в цялата организация – сега и в бъдеще.

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате решения на различни казуси от практиката, както и най-актуалната информация, относно нашите събития, курсове и програми.

Вашият Email

Съплай Чейн ЕООД не събира и не обработва лични данни за Бюлетина. Регистрираните имейли се използват само да ви информираме за предстоящи събития и решаване на казуси. Ако при регистрацията подавате личния си имейл, вие се съгласявате да получавате информацията на него, а не на служебния имейл.